Dawna Rzeczpospolita jako historyczne organizacje narodu polskiego od początków polskiej państwowości do momentu nieodwracalnego utracenia ziem leżących po wschodniej stronie współczesnej Rzeczpospolitej.

"Kresy" to nie tylko tradycyjna nazwa ziem pogranicza, ale też inne obszary niegraniczące obecnie z Polską, na których można odnaleźć ślady polskiej cywilizacji.

"Główną płaszczyzną działania Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej będzie edukacja we wszystkich jej wymiarach.

"Platforma technologiczna służyć będzie upowszechnianiu wiedzy, stanowiącej zbiór informacji o historii Kresów Rzeczpospolitej i sprzyjać budowaniu muzeum narracyjnego.

Wstępne założenia do projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Super User

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej zgodnie z intencją wyrażoną w Uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/711/13 z dnia 26 sierpnia 2013 roku , ma być instytucją kultury realizującą działania na wielu płaszczyznach w odniesieniu do dziedzictwa Kresów. Szeroki zakres działalności Muzeum jest związany z wielowymiarowością dziedzictwa Kresów, które obejmuje bardzo wiele, niejednokrotnie odległych od siebie nawzajem wątków i elementów(zarówno obyczaje kulinarne jak i historię oręża). Organizatorem Muzeum będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego, a więc zgodnie z ustawą o muzeach będzie to  muzeum samorządowe. Jednakże zasięg oddziaływania jego oddziaływania wykroczy poza granice województwa, co więcej – Muzeum będzie bardzo ważną instytucją w skali ogólnonarodowej, a także ponadnarodowej.      

Muzeum Dziedzic...
Image Detail Image Download
Muzeum Dziedzic...
Image Detail Image Download
Muzeum Dziedzic...
Image Detail Image Download
Muzeum Dziedzic...
Image Detail Image Download
Muzeum Dziedzic...
Image Detail Image Download
Muzeum Dziedzic...
Image Detail Image Download