Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej będzie samorządową instytucją kultury udostępniającą w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego dotyczących Kresów Rzeczypospolitej.

Zasoby te będą prezentowane na specjalnie utworzonym portalu internetowym. Instytucja będzie prowadziła również działalność edukacyjną i naukowo-badawczą. Będzie ona centralnym punktem swoistego rodzaju unii muzealnej poświęconej ochronie dziedzictwa kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zakłada się, że muzeum to ma pełnić funkcje koordynujące i integrujące prace instytucji kulturalnych i organizacji, które od wielu lat pełnią rolę strażników pamięci o Kresach.