W ramach trwającego w Lubaczowie (31.07-07.08.2016) Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła zorganizowano konferencję „Dziedzictwo Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”. Do pobliskiej Kresowej Osady w Baszni Dolnej przyjechali uczestnicy z różnych stron Polski, by debatować o historycznych i współczesnych aspektach wielkiego kresowego dziedzictwa. Konferencja zorganizowana przez samorząd województwa podkarpackiego i gminę Lubaczów zgromadziła zarówno naukowców, działaczy społecznych, samorządowców, członków stowarzyszeń, jak również samych Kresowian i ich potomków.

Lubaczów4

Głównym celem spotkania była wspólna refleksja nad istotą dziedzictwa Kresów oraz trudnym zagadnieniem jego popularyzacji. Konferencja była także dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego okazją do zaprezentowania założeń realizowanego przez samorząd województwa projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Lubaczów

Lubaczów1

Panel poświęcony temu tematowi otworzył marszałek Władysław Ortyl. Zwrócił on uwagę na doniosłość dziedzictwa Kresów dla tożsamości Polaków i samą rolę pamięci w życiu społeczeństwa. Zaznaczył także istotne miejsce przedsięwzięć kulturalnych, w tym właśnie przyszłego MDKDR, w polityce samorządu województwa. Ten ostatni bierze na siebie pewną odpowiedzialność za ogólnonarodowe wątki kultury pamięci, jednocześnie poprzez dziedzictwo pragnie wzmocnić swoje działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Ważną rolę odgrywa tutaj chociażby turystyka kulturowa.

Lubaczów5

Kresy są częścią naszej historii, z której jesteśmy dumni i która żyje w nas. Tę spuściznę mamy nie tylko chronić, ale i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stąd nasze działania – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Lubaczów3

W zasadniczej części pracownicy Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego zaprezentowali ramowe założenia funkcjonowania nowej instytucji kultury oraz podejście do wielowymiarowego fenomenu Kresów w jej koncepcji.

Lubaczów2

Przesłaniem pierwszego wątku było wskazanie etapowej drogi tworzenia Muzeum, którego wiodącą formą aktywności (oprócz instytucji kultury i laboratoriów lokalnych) będzie portal internetowy. W tym kontekście nie będzie to muzeum w tradycyjnej formule, lecz swoista unia muzealna, współkształtująca oblicze i treści portalu. Wyraźnie zaznaczono, że cały projekt będzie dynamiczny i będzie podlegał ciągłej rozbudowie, a przy tym ewaluacji. Dotyczy to również współtwórców i partnerów, których wyjściowa i niezbędna liczba może w przyszłości ulec powiększeniu.

Lubaczów6

Zaprezentowano również podejście do samego fenomenu i meta-pojęcia Kresów, które było już omawiane na eksperckich seminariach Akademii Dziedzictwa Kresów. Podejście to, będąc jak najbardziej szerokim czasowo oraz przedmiotowo, w pewnym sensie determinuje kształt i działanie nowej instytucji. Łączy się ono z przeświadczeniem, że jest to niezbędny warunek ukazania złożonego i wielowymiarowego fenomenu Kresów. Dlatego oprócz historycznego spojrzenia na Kresy, ich wymiary badawcze i kwestie metodologiczne, omówione zostały podstawowe ścieżki tematyczne, wokół których portal internetowy rozpocznie rozbudową swoich treści oraz zasadnicze cele całego przedsięwzięcia (uświadomienie i uspołecznienie Kresów).

Lubaczów7

 

Lubaczów8

Mateusz Werner
fot. A. Gorzelak –Nieduży UMWP
www.lubaczow.com.pl