Historia Kresów dawnej Rzeczypospolitej to nie zawsze łatwe współistnienie dwóch odłamów Słowiańszczyzny: wschodniego i zachodniego. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do tak brzemiennego w skutkach podziału świata słowiańskiego? Próba odpowiedzi na jedno z wielkich pytań, na których skupia się uwaga naszego dziejoznawstwa, będzie tematem kolejnego „Spotkania z dziedzictwem Kresów”, z udziałem prof. Michała Parczewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, który wygłosi wykład: Prahistoria trudnej przeszłości Kresów Rzeczypospolitej:początki podziału Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni. 

 

 Spotkanie z dziedzictwem Kresów 2

Fenomen Kresów dawnej Rzeczypospolitej jest możliwy do pełnego rozpoznania wyłącznie w możliwie szerokim ujęciu. Choć ich właściwie dzieje rozpoczął wiek XIV i polityka ruska Kazimierza Wielkiego, to warto być świadomym wcześniejszych losów tej rozleglej części Europy. Pewne fakty i procesy, które miały miejsce we wczesnym średniowieczu w istotny sposób naznaczyły późniejsze życie narodów, państw i ziem dawnej Rzeczypospolitej.

Stąd celem kolejnego spotkania naszej serii jest próba przyjrzenia się Słowiańszczyźnie, jej krajobrazowi, problematyce i chronologii w kontekście zagadnienia Kresów. Temat ten, w oświetleniu argumentów archeologicznych i historycznych, będzie zaprezentowany przez prof. dra hab. Michała Parczewskiego, wybitnego archeologa, wieloletniego pracownika Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Jagiellońskiego, członka komitetów Polskiej Akademii Nauk, autora kilkuset publikacji naukowych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 17 w Klubie Turkus w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Partnerami najbliższego wykładu oraz rzeszowskich odsłon spotkań popularnonaukowych pn. Spotkania z dziedzictwem Kresów są:

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy.