Kolejna odsłona „Spotkania z dziedzictwem Kresów” odbędzie się tym razem w Leżajsku. Będzie ona ponownie okazją nie tylko do popularyzacji kresowego dziedzictwa, ale również do integracji społecznej i pielęgnacji naszej kultury pamięci. Współorganizatorem spotkania jest Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Spotkania towarzyszą, jak wiadomo realizacji projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Jego głównym założeniem jest cyfrowe, bezpłatne udostępnienie obiektów i informacji dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Szersza prezentacja założeń budowanego Portalu będzie pierwszym celem spotkania.

Drugim celem leżajskiego „Spotkania z dziedzictwem Kresów” będzie natomiast popularyzacja kolejnych aspektów kulturowo-cywilizacyjnego dorobku Kresów oraz stworzenie przestrzeni do swobodnej debaty jego uczestników nad zagadnieniem fenomenu i wyzwań kultury pamięci wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej.

Kresy, jako unikalna przestrzeń cywilizacyjna, są z pewnością jednym z warunków zrozumienia dziejów narodu oraz rozpoznania tożsamości własnej wspólnoty, dlatego serdecznie zapraszamy mieszkańców Leżajska i okolic oraz całego Podkarpacia na nachodzące spotkanie.

11 czerwca 201 roku, godzina 17, Muzeum Ziemi Leżajskiej

Kresy plakat11