Cykl „Spotkań z dziedzictwem Kresów” odwiedził również Leżajsk, gdzie odbyła się prelekcja prezentująca założenia Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Spotkanie potwierdziło zainteresowanie tematyką kresową wśród lokalnej społeczności, które jest podtrzymywane głównie za sprawą ciągle aktywnego towarzystwa miłośników Kresów.

1

Wstępem do spotkania w sali Muzeum Ziemi Leżajskiej był krótki występ artystyczny pana Zdzisława Zawilskiego (Radnego Powiatu Leżajskiego), który wykonywanymi piosenkami przeniósł zebranych w klimat Kresów i baciarskiego Lwowa.

2

3

Po nim zaprezentowano główne założenia tworzonego przez samorząd województwa podkarpackiego Portalu wraz z zachętą do jego współtworzenia. Idea portalu oraz działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej spotkała się z aprobatą miejscowych pasjonatów, posiadających nierzadko kresowe korzenie.

4

5

6

Mateusz Werner
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP
zdjęcia: Iwona Król