Samorząd Województwa Podkarpackiego wraz z Muzeum w Jarosławiu Kamienicą Orsettich zapraszają na debatę historyczną, która 28 czerwca 2017 odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. „Spotkanie z dziedzictwem Kresów” w mieście nad Sanem będzie dogodną okazją do wywołania nowych wątków prowadzonego w ramach serii spotkań namysłu i dyskusji o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Stały się one na przestrzeni kilku stuleci przestrzenią niezwykle barwną i wyjątkową, będąc przy tym nośnikiem cennych idei, wartości i postaw. Jej życie odznaczało się w wielu dziedzinach własnym rytmem oraz specyfiką. Sygnalizuje to tytuł debaty historycznej – „Wielowymiarowy fenomen Kresów dawnej Rzeczypospolitej”, której jednym z celów będzie wskazanie zasadności tego przekonania.

Spojrzenie na ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej odbywa się z wielu perspektyw. Jarosławskie spotkanie będzie asumptem do przypomnienia doniosłej roli miast w ich zróżnicowanym krajobrazie, który był kształtowany nie tylko przez doniosłe tradycje ziemiańskie polskiego dworu. W dziejach miast kryje się również obraz unikalnej struktury, a wręcz fenomenu Kresów.

Szereg innych wątków wskażą zapewne paneliści debaty: Artur Dobrucki – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Zofia Kostka-Bieńkowska – Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Waldemar Rataj – Akademia Dziedzictwa Kresów, oraz sami uczestnicy spotkania.

„Spotkania z dziedzictwem Kresów” towarzyszą budowie Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, którego zasób stworzą zdigitalizowane, a na co dzień rozproszone zbiory muzeów, instytucji kultury, stowarzyszeń fundacji czy archiwów prywatnych i kolekcji rodzinnych. Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje ww. projekt przy udziale dofinansowania ze środków unijnych.

SDK Jarosław 28.06