Od 28 lipca do 6 sierpnia br. w Lubaczowie i Baszni Dolnej ale także w Cieszanowie, Gorajcu, Horyńcu Zdroju, Jarosławiu, Oleszycach, Podlesiu, Radrużu i Załużu już po raz trzynasty spotkają się miłośnicy tematyki kresowej. Pretekstem będzie Festiwal Dziedzictwa Kresów - do 2016 r. występujący pod nazwą Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Najważniejszym celem tego wydarzenia jest integracja środowisk kresowych, a także kultywowanie pamięci o dawnych Kresach Rzeczpospolitej oraz promocja gminy Lubaczów i ziemi lubaczowskiej. Poniżej prezentujemy program Festiwalu. 

plakat fdzk2017

FESTIWAL DZIEDZICTWA KRESÓW – PROGRAM RAMOWY

28 lipca – 6 sierpnia 2017 r.

PIĄTEK, 28.07.2017

Lubaczów – Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy, Rynek 24

godz. 17.00 – „Polacy nie gęsi …czyli dialog o polskim dziedzictwie językowym” – spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem.

Radruż – Cerkiew pw. św. Paraskewy

godz. 19.00 – Koncert „Exsultate, jubilate” (Cieszcie się i radujcie) w wykonaniu muzyków Filharmonii Podkarpackiej z zespołu Arso Ensamble.

 

SOBOTA, 29.07.2017

Lubaczów – Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy, Rynek 24

godz. 9.30 – 17.00 – II Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych „Dziedzictwo Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – wyzwania, projekty, dokonania”.

Jarosław – Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry, ul. ks. Jakuba Makary 1

godz. 16.00 – 18.00 – „Polacy nie gęsi …czyli dialog o polskim dziedzictwie językowym” – spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem.

Lubaczów – Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy, Rynek 24

godz. 19.00 – 21.00 – Spotkanie z Krzesimirem Dębskim, promocja książki „Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia” oraz pokaz filmu dokumentalnego „Było sobie miasteczko” (2009, 50’), poświęconego zagładzie Kisielina na Wołyniu z udziałem reżysera i scenarzysty Macieja Wojciechowskiego.

 

NIEDZIELA, 30.07.2017

Lubaczów – Konkatedra pw. bł. Jakuba Strzemię

godz. 9.00 – 10.00 – Msza Święta Kresowa – pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Mariana Buczka – Bpa Seniora Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej z homilią „Kardynał Władysław Rubin w służbie Ojczyźnie”.

Kresowa Osada w Baszni Dolnej k. Lubaczowa

godz. 10.30 – 17.00 – Forum Polacy na Wschodzie.

Lubaczów – Rynek

od godz. 17.00 – impreza plenerowa „Lubaczów – lata dwudzieste, lata trzydzieste”:

• konkurs na najpiękniejsze przebranie,

• pokazy i widowiska bicykli i welocypedów,

• wystawa rowerów i pamiątek kolarskich z minionej epoki,

• stylizowane stoisko pocztowe,

• koncert Filharmonii Podkarpackiej,

• teatr uliczny w wykonaniu Teatru Nikoli z Krakowa,

• występy kapel podwórkowych,

• pokazy iluzji, żonglerki, kuglarstwa,

• przejażdżki bryczkami,

• strefa dla najmłodszych,

• Księgarnia Kresowa DSH.

 

PONIEDZIAŁEK, 31.07.2017

Kresowa Osada w Baszni Dolnej k. Lubaczowa

„Dziedzictwo i etos dworu – perspektywa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – debata społeczna Akademii Dziedzictwa Kresów, Towarzystwa Kultury Pamięci im. Księcia Adama Kardynała Sapiehy oraz Fundacji Kolegium Wigierskie.

Oleszyce – Ratusz

godz. 18.00 – Kino Kresowe: „Śladami starej kroniki” (1998, 46 min.), pokaz filmu dokumentalnego w reż. Joanny Wierzbickiej i Walentyny Kobluk poświęconego Ziemiom Wschodnim II Rzeczypospolitej.

 

WTOREK, 1.08.2017

Kresowa Osada w Baszni Dolnej k. Lubaczowa

godz. 10.00 – 11.30 – „Strzelecka gromada na Polesiu i Wołyniu. Od Legionowa i Kostiuchnówki do Szczypiorna i Beniaminowa”– prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego dla członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” w 100. rocznicę kryzysu przysięgowego i internowania legionistów.

godz. 12.00 – 13.00 – „Biwak na Kresach. Harcerstwo Polskie na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej” – prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego dla harcerzy i instruktorów harcerskich.

Horyniec-Zdrój – Dom Zdrojowy „Uzdrowiska Horyniec”, ul. Sanatoryjna

godz. 17.00 – 19.00 – „Łyk Naftusi. Opowieść o kresowych uzdrowiskach w Horyńcu, Niemirowie, Szkle, Lubieniu, Morszynie i Truskawcu”- prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego.

godz. 20.00 – 21.00 Kino Kresowe: „Kawaler księżyca” (2010, 50 min.), pokaz filmu dokumentalnego Sławomira Gowina, poświęconego postaci legendarnego poety i barda miasta Lwowa – Henryka Zbierzchowskiego.

 

ŚRODA, 2.08.2017

Podlesie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Pastorówka

godz. 10.00 – 12.00 „Mikołaj Rej – ojciec polskiej literatury”, prelekcja Lidii Titow – dyrektor Muzeum Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach, poświęcona pisarzowi urodzonemu w Żurawnie nad Dniestrem.

Kresowa Osada w Baszni Dolnej k. Lubaczowa

godz. 11.00-13.00 – „Strudle, bajgle, piszingery” – warsztaty kulinarne dla dzieci.

Lubaczów – Miejski Dom Kultury, ul. M. Konopnickiej 2

godz. 18.00 – 18.30 – „Kraj lat dziecinnych. Nowogródczyzna Adama Mickiewicza” prezentacja multimedialna Tomasza Kuby Kozłowskiego.

godz. 18.30 – 20.00 – Kino Kresowe: „Ojczyzna myśli mojej” (2008, 50 min.), pokaz filmu dokumentalnego poświęconego dramatycznym dziejom jednego z najpiękniejszych dworów na Kresach – w Worończy na Nowogrodczyźnie i spotkanie z jego twórcą, białoruskim reżyserem Iourim Goroulevem.

 

CZWARTEK 3.08.2017

Kresowa Osada w Baszni Dolnej k. Lubaczowa

godz. 11.00 – 17.00 Konferencja „Tańce zapomniane i mało tańczone” – spotkanie tancerzy, instruktorów i choreografów tańców tradycyjnych.

Podlesie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Pastorówka

godz. 12.00 – 14.00 – „Pociąg ze Lwowa. Wypędzenie Polaków z Kresów 1945 – 1946” – prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego dla nauczycieli i bibliotekarzy poświęcona dramatycznym okolicznościom wypędzenia Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich, walkom o polskie dobra kultury oraz losom historycznych zbiorów zgromadzonych we Lwowie z okazji 200-lecia powstania Ossolineum

Jarosław – Galeria „Świat Kresów”, ul. Opolska 2

godz. 17.00 – „Polesia czar i gorycz” – wernisaż wystawy archiwalnych fotografii z lat 20′ i 30′ dwudziestego wieku w Galerii Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Jarosław Centrum Kultury i Promocji, Kamienica Attavantich, ul. Rynek 5

godz. 18.00 – 20.00 – Kino Kresowe: „Księżniczka z Leicą” (2012, 52 min.), pokaz filmu dokumentalnego o urodzonej na Polesiu wybitnej fotografce Zofii z Druckich-Lubeckich Chomętowskiej, po projekcji spotkanie z twórcą filmu, białoruskim reżyserem Iourim Goroulevem.

 

PIĄTEK 4.08.2017

Lubaczów – Muzeum Kresów, ul. Jana III Sobieskiego 4

godz. 10.00 – 15.00 „Huta Kryształowa 1717 – koniec XVIII wieku”, konferencja z okazji 300. rocznicy założenia przez hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego w starostwie lubaczowskim słynnej manufaktury szkła.

Jarosław – Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry, ul. ks. Jakuba Makary 1

godz. 11.00 – 13.00 – Kino Kresowe: „Fidei testis. Świadek wiary” (2009, 50 min.), pokaz filmu dokumentalnego poświęconego legendarnej postaci kardynała Kazimierza Świątka, arcybiskupa metropolity mińsko-mohylewskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Białorusi, po projekcji spotkanie z twórcą filmu, białoruskim reżyserem Iourim Goroulevem.

Horyniec-Zdrój – Park Zdrojowy, Amfiteatr

godz. 15.00 – Warsztaty folklorystyczne, zajęcia integracyjne.

godz. 19.30 – „Pierwsza lepsza czyli nauka zbawienna” Aleksandra Fredry – spektakl Teatru Fredreum z Przemyśla w reżyserii Krystyny Maresch-Knapek.

Gorajec k. Cieszanowa – Chutor Gorajec

godz. 17.00 Warsztaty tańca huculskiego, warsztaty garncarskie i zabawkarskie.

Cieszanów Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów, ul. Skorupki – gmach dawnej synagogi

godz. 18.00 – „Świat przeszły dokonany? Miejscowości dawnego województwa lwowskiego na starych pocztówkach (1900 – 1939)” – wernisaż wystawy ze zbiorów Sławomira Roga i Lecha Brzuski.

„Między Bełzem, Jaworowem i Lwowem. Świat galicyjskich miasteczek” – prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego.

godz. 19.00 Kino Kresowe: „Ojczyzna myśli mojej” (2008, 50 min.), pokaz filmu dokumentalnego poświęconego dramatycznym dziejom jednego z najpiękniejszych dworów na Kresach – w Worończy na Nowogrodczyźnie, po projekcji spotkanie z twórcą filmu, białoruskim reżyserem Iourim Goroulevem.

 

SOBOTA, 5.08.2017

Kresowa Osada w Baszni Dolnej k. Lubaczowa

od godz. 9.00 – „Aktywna sobota” – bieg i marsz nordic walking na 10 km, bieg rodzinny.

godz. 17.00 – Warsztaty kowalskie, garncarskie, zabawkarskie, potańcówka w stodole.

Horyniec-Zdrój Park Zdrojowy, Amfiteatr

godz. 9.00 – 15.00 – Warsztaty folklorystyczne.

godz. 18.00 – Koncert zespołów folklorystycznych w Parku Zdrojowym.

godz. 19:30 – „Trzy po trzy” – Aleksander Fredro, monodram w wykonaniu Wiktora Lafarowicza – aktora Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie,

– spotkanie ze Zbigniewem Chrzanowskim – Dyrektorem Artystycznym Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie,

– prezentacja filmu „Mały wielki teatr” – wg scenariusza Jerzego Janickiego.

Załuże kościół pw. Matki Bożej Opieki

godz. 18.30 – 20.00 „Miłosierna Pani z Ostrej Bramy. Fenomen wileńskiej madonny” – prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego w 90. rocznicę koronacji wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej.

 

NIEDZIELA 6.08.2017

Basznia Dolna – Kresowe Jadło

– konkursy kulinarne: „Kresowe Jadło”, „Najlepsza potrawa na bazie miodu”,

– strefa producentów żywności Agencji Rynku Rolnego,

– strefa przedsiębiorców,

– Festiwal Zabawki,

– Giełda Staroci,

– pokazy rękodzieła,

– miasteczko manufaktury szkła przygotowane przez Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie,

– występy artystyczne: Maciejowa Kapela, Kapela Tońko z Dynowa,

– gwiazda gotująca – Mateusz Gessler,

– gwiazda wieczoru – Sylwia Grzeszczak.

 

Uwaga:

Zbiórka publiczna!

Podczas Festiwalu zbierane będą pieniądze na ratowanie i renowację zrujnowanego, neogotyckiego kościoła garnizonowego w Hruszowie na Ukrainie (niedaleko przejścia granicznego w Budomierzu).

Księgarnia Kresowa DSH

Wydarzeniom Festiwalu towarzyszyć będą stoiska Księgarni Kresowej Domu Spotkań z Historią w Warszawie oferujące ok. 100 tytułów różnych wydawców – monografii i opracowań naukowych, wspomnień, reportaży, dzieł literatury pięknej, przewodników, albumów, map – dotyczących dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Źródło: https://festiwalkresow.pl/