W ostatnich dniach lipca na Podkarpaciu odbyła się IV sesja seminaryjna Akademii Dziedzictwa Kresów. Dwudniowe wydarzenie zostało zorganizowane przez samorząd województwa oraz Fundację Kolegium Wigierskie. Spotkania eksperckie uzupełniono debatą społeczną, która odbyła się w ramach trwającego wówczas na ziemi lubaczowskiej Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

Pierwszy dzień (29.07) pracy seminaryjnej odbył się w Zarzeczu, gdzie w dawnym dworze znajduje się Muzeum Dzieduszyckich, funkcjonujące jako oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Głównym prelegentem był inicjator muzeum, członek Rady Muzealne i badacz dziejów rodu Dzieduszyckich, prof. Kazimierz Karolczak. W ramach sobotniej sesji podjęto również temat dziedzictwa Ormian polskich, co jest związane z jubileuszem 650-lecia związków Ormian z państwem polskim oraz tematykę związaną z osobą Księcia Adama Kardynała Sapiehy, który patronuje Towarzystwu Kultury Pamięci – Akademia Dziedzictwa Kresów.

Nazajutrz uczestnicy seminarium wrócili od przewodniej tematyki IV sesji ADK, czym był fenomen dworu polskiego, zaś miejscem ich obrad stało się Muzeum Kresów w Lubaczowie. Tekst wprowadzając do dyskusji, przygotował i wygłosił prof. Antoni Kamiński. Jego wypowiedź oraz późniejsza dyskusja uczestników wskazały, że polski dwór był istotnym, a niekiedy centralnym ogniwem ówczesnego systemu życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Jako unikalne „polis” identyfikował w sobie szereg wartości, które tworzyły cywilizację Dawnej Rzeczypospolitej. Etos dworu pełnił wcale nie mniejszą rolą w okresie zaborów.

foto1

Wątki te były kontynuowane podczas debaty społecznej (31.07), która stanowiąc dopełnienie seminarium odbyła się jako jedno z wydarzeń Festiwalu Dziedzictwa Kresów. W Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej k. Lubaczowa eksperci Akademii Dziedzictwa Kresów ponownie przyjrzeli się fenomenowi polskiego dworu, tym razem przy szczególnym uwzględnieniu perspektywy Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

1

Wykład wprowadzający wygłosił prof. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. IV sesja Akademii Dziedzictwa Kresów były kolejnym ważnym elementem prac programotwórczych budowanego Portalu, a także zaczynem debaty i narzędziem edukacji obywatelskiej organizowanej wokół strategicznego projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

2

 

20170731 133952