Cóż może być piękniejszego, Nad człowieka rycerskiego? Cóż nad pograniczne kraje – zastanawiali się wspólnie uczestnicy jarosławskiego Spotkania z Dziedzictwem Kresów, które w kolejnym mieście Podkarpacia było okazją do podjęcia namysłu nad wszechstronnym znaczeniem kresowej historii.

1

Spotkanie w Sali Lustrzanej u Attavantich na rynku w Jarosławiu rozpoczęto od prezentacji założeń realizowanego przez samorząd województwa projektu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Założeniem wydarzenia była także popularyzacja poszczególnych aspektów kulturowo-cywilizacyjnego dorobku Kresów wraz z wywołaniem nowych wątków do toczącej się debaty społecznej.

2

Wskazali je główni prelegenci: Zofia Kostka-Bieńkowska z Muzeum Kamienica Orsettich, Artur Dobrucki z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Waldemar Rataj z Akademii Dziedzictwa Kresów. Zwrócili uwagę m.in. na definiowanie fenomenu Kresów przez pryzmat poezji, twórców kultury i unikalnych bogactw przyrody. W drugiej turze wystąpień podjęto z kolei temat roli miast w poznaniu złożonej struktury historycznej i społecznej Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

3

Całość niezwykle inspirujących wypowiedzi można odsłuchać na stronach internetowych obecnych na spotkaniu mediów.

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/4073/debata-wielowymiarowy-fenomen-kresow-dawnej-rzeczypospolitej

http://przemyska.pl/2017/06/28/spotkanie-z-dziedzictwem-kresow/

Organizatorów spotkania – Samorząd Wojewodztwa Podkarpackiego i Muzeum w Jarosławiu Kamienicę Orsettich, reprezentowali wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz dyrektor Jarosław Orłowskim.

Mateusz Werner
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP
zdjęcia: www.ekspresjaroslawski.pl