Dział Historii Miasta i Regionu Muzeum-Zamku w Łańcucie był miejscem kolejnego „Spotkania z dziedzictwem Kresów”. Jego przewodnim był „Łańcut i Podkarpacie na dziejowej mapie Kresów dawnej Rzeczypospolitej”. Była to piąta odsłona wędrujących po terenie województwa podkarpackiego spotkań, których celem jest inspirowanie społecznej refleksji nad dziedzictwem i fenomenem ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

1

 

W ramach spotkanie w dawnym Kasynie Urzędniczym odczytany został przez Dyrektora Muzeum-Zamku w Łańcucie pana Wita Karola Wojtowicza referat pani Joanny Kluz (MZŁ), który przybliżył zebranym kazimierzowskie (XIV w.) dzieje Łańcuta. W drugiej prelekcji pan Mateusz Werner (UMWP) zaprosił zebranych do inspirującego przeglądu wybranych miejsc, postaci i wydarzeń, które w sensie historycznym, duchowym i metaforycznym tworzą bliskość regionu z Kresami dawnej Rzeczypospolitej.

2

W trakcie spotkania przybliżono też koncepcję Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Na zakończenie zaproszono uczestników wydarzenia do zadawania pytań i, jak się później okazało, ciekawej dyskusji. Debatujący zgodnie uznali, że przed projektem Portalu otwiera się bardzo wiele interesujących obszarów badawczych. Potwierdziło się również przekonanie, że samo Podkarpacie stanowi zbiór wielu miejsc i pamiątek, które w symboliczny sposób przenoszą nas w świat Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Jednym z nich jest naturalnie sam Łańcut, który poprzez postać Ottona z Pilczy i zainstalowane tutaj starostwo ruskie przez Kazimierza Wielkiego, stawał się u schyłku epoki piastowskiej swoistą Bramą Kresów.

3

4

5

 

Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego UMWP

foto: Muzeum - Zamek w Łańcucie