W wigilię kolejnej rocznicy urodzin Hipolita Cegieslskiego, w Librarii, w Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiegow Krakowie, w ramach Dnia Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej, odbyło się kolejne Sympozjum Pro Publico Bono poświęcone dziedzictwu i współczesnej pracy organicznej, której owocem są dzieła i instytucje wypełniające treścią pojęcie Rzeczypospolitej.

Trzecia odsłona wydarzenia została zorganizowana przez Towarzystwo Pracy Organicznej im. Mirosława Dzielskiego i Hipolita Cegielskiego, Muzeum Collegium Maius UJ oraz Fundację Stanica Kresowa. Bohaterami wcześniejszych sesji byli major Czesław Blicharski oraz kardynałowie: książe Adam Stefan Sapieha oraz Franciszek Macharski. Natomiast cała inicjatywa zmierza w stronę stworzenia „Pocztu Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”.

Bohaterem tegorocznej edycji był nieoceniona dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej Tadeusz Kukiz. Zmarły w 2015 roku mistrz pracy organicznej to wzorcowy kustosz pamięci Kresów, twórca licznych dzieł dokumentujących dziedzictwo polskiej kultury duchowej i materialnej związanej z historią naszego narodu na ziemiach wschodnich. Organizatorzy sympozjum zwrócili tym samym uwagę na określone cechy jego charakteru i na metody jego działalności, w których wyraża się patriotyzm i wierność przekazywanym poprzez tradycję rodzinną ideałom oraz wartościom.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie postawił sobie Tadeusz Kukiz było zinwentaryzowanie i opracowanie merytoryczne wizerunków maryjnych, które wraz z wygnanymi z ziem wschodnich Polakami przywędrowały do rozsianych po całym terenie obecnej Polski parafii, kaplic i kościołów. Cykl publikacji Madonny Kresowe opowiada o ciągle żywym świadectwie kultury Kresów, którego kult odbywa się po obu stronach państwowej granicy.

Madonny z Kresów to zarazem szczególnie ważny temat dla projektu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, gdyż losy poszczególnych wizerunków w doniosły sposób wiążą się dziejami Podkarpacia. Efektem tego zainteresowania jest projekt badawczy koordynowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu pn. Wędrujące Madonny.

na podstawie: Kurier Pro Publico Bono Communicatio