Siła dziedzictwo Kresów dawnej Rzeczypospolitej w dużej mierze tkwi w jego depozytariuszach. Trudy najnowszej historii Polski – okres komunistycznej niepamięci i późniejsze zaniedbania – wymuszają na nas szczególny szacunek dla wszystkich tych, którzy w społecznym trudzie utrzymywali duchową i kulturową łączność z Kresami. Swój dorobek w tym względzie ma również rzeszowskie środowisko kresowe, na czele z Bolesławem Opałkiem. Jego sylwetka oraz chwalebna działalność będzie przewodnim tematem kolejnego „Spotkania z dziedzictwem Kresów”.

Bolesław Opałek (1925-2018), lwowianin i żołnierz Armii Krajowej, jako wieloletni prezes rzeszowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wspierał Polaków z rodzinnych stron oraz krzewił zamiłowanie do Kresów w stolicy Podkarpacia. Za wybitne zasługi na rzecz ich upamiętniania oraz działalność społeczną, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Celem najbliższego „Spotkania z dziedzictwem Kresów” jest przypomnienie osoby Bolesława Opałka oraz zasług Towarzystwa w dziedzinie kultury pamięć. Ich wieloletnia działalność jest ogromnym kapitałem, ale i swoistym zobowiązaniem dla rzeszowskiego środowiska kresowego.
W ramach spotkania prelegenci wspomną żołnierski szlak Bolesława Opałka oraz omówią jego miejsce w dziejach rodziny, Rzeszowa i Ojczyzny. Głos zabiorą:

  • dr Mirosław Surdej, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
  • Wiesław Opałek, syn Bolesława Opałka
  • ks. Władysław Jagustyn, proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie
  • dr Mieczysław Janowski, były Prezydent Rzeszowa, Senator IV i V kadencji

Organizatorzy mają nadzieję, że powyższe wystąpienia będą asumptem do interesującej dyskusji wszystkich uczestników spotkania. Dziedzictwo Kresów dawnej Rzeczypospolitej jest bowiem żywą historią, która przenika polską kulturę i tożsamość oraz integruje wielopokoleniową wspólnotę wokół uniwersalnych idei i pasji. Możemy je poznawać dzięki poświęceniu i organicznikowskiej pracy depozytariuszy tego dziedzictwa. Najbliższe „Spotkanie z dziedzictwem Kresów” rozpocznie prezentację ich rzeszowskich przedstawicieli.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
(sala nr 11, I piętro, Budynek administracyjny – wejście od ul. R. Alsa)
6 marca 2018 roku, godzina 17.00

Zapraszamy

Spotkanie z dziedzictwem Kresów 6.03.18 002