Mamy przyjemność poinformować, że złożony przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – nr RPPK.02.01.00-18-0025/16, został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Decyzja została zatwierdzona przez uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego. Budowa portalu dedykowanego dziedzictwu Kresów będzie jednym z projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpacie. Pozytywne zakończenie oceny formalnej i merytorycznej wniosku, pozwoli przejść do etapu związanego z realizacją projektu.