Powojenne losy lwowskiej inteligencji będą tematem najbliższego spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie, które odbędzie się 17 maja 2018 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczestnicy spotkania wysłuchają wykładu mgra Piotra Olechowskiego (UR) pt. „Polska inteligencja we Lwowie w latach 1946-1959”. Podejmowany temat dotyka ważnego aspektu polskiej obecności na Kresach, która w istotny sposób wpływała na oblicze kulturowe i społeczne ziem dawnej Rzeczypospolitej. Mimo fizycznej zagłady Kresów ich wielki mit dotrwał do dzisiejszych czasów, zaś szczególną rolę w jego utrwaleniu pełni legenda lwowskiej inteligencji. Tym samym warto poznać jej (przetrzebione) losy w dobie stalinowskiej.

Termin: 17 maja 2018 roku, godzina 16.00

Miejsce: Instytut Historii UR, II piętro, al. Rejtana 16 C (budynek rektoratu), Rzeszów

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego