4 marca 2020 ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy usługi digitalizacji zbiorów o proweniencji kresowej udostępnionych przez Muzeum Zamek w Łańcucie, Muzeum Kresów w Lubaczowie. Digitalizacja zbiorów ma wypełnić zasadniczą strukturę portalu, którą stworzą listy obiektów zgrupowane w ramach katalogów/zakładek (m.in. Rody, Ludzie, Miejsca, Muzea).

Poza tym zdigitalizowane obiekty będą budulcem czterech wyjściowych ścieżek tematycznych, która stworzą obligatoryjny zasób portalu. W założeniach projektu przewidziano następujące ścieżki:

  • Kresy – definicja metapojęcia, ogólne informacje, historia Kresów, wprowadzenie;
  • Osoby i Rody Kresowe: Ród Potockich – miejsca i osoby, wydarzenia (dobór obiektów głównie Muzeum –Zamek w Łańcucie),
  • Wyznania na Kresach (dobór obiektów głównie Muzeum w Lubaczowie);
  • Architektura i krajobraz, ogrody i założenia ogrodowe na Kresach (w oparciu
    o zbiory Arboretum w Bolestraszycach).

Powyższa liczba oraz tematyka ścieżek jest punktem wyjścia do dalszej rozbudowy portalu, co jest ściśle powiązane z intencją samorządu województwa zmierzającą
do dalszego, systematycznego pozyskiwania zbiorów, które w postaci cyfrowej będą udostępniane na portalu poszerzając jego ofertę.

Więcej informacji o przetargu:

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/4993-or-iv-272-2-14-2020-digitalizacja-obiektow-muzealnych-w-ramach-projektu-portalu-muzeum-dziedzictwa-kresow-dawnej-rzeczypospolitej