Niniejszym prezentujemy opracowania związane z ideą Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

  1. Karta Solidarności i jej rola we współczesnym świecie - POBIERZ
  2. Karta Polityki Polskiej - na podstawie wystąpienia Jana Pawła II wygłoszonego w Sejmie RP 11 czerwca 1999 r. - POBIERZ
  3. O istocie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, a także o Kresach i potrzebie ich ochrony pisze Dobrosław Rodziewicz - POBIERZ
  4. Prezentacja projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - POBIERZ
  5. Informacja o projekcie - POBIERZ
  6. Aktualna prezentacja projektu - POBIERZ