Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Lubelska 4
35-241 Rzeszów

tel. 509 186 566